Polityka prywatnościProsimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności WALBA.eu przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony i świadczonych przez nas usług.
 
Szanujemy Państwa prywatność, dlatego poniżej przedstawiamy naszą Politykę prywatności. Stworzyliśmy ją aby, każdy, kto odwiedza witrynę i korzysta z usług WALBA.eu, wiedział do czego są zbierane i wykorzystywane dane osobowe. Działanie to jest zgodne z zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z rozporządzeniem UE nr 2016/679 w sprawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ("RODO").

•    Nasze dane kontaktowe
Administratorem przetwarzania danych osobowych, o którym mowa, jest PHU WALBA.eu Waldemar Bałaban z siedzibą ul. Szczepanika 4, 48-400 Krosno.
Telefon: +48 600 354 623
Email: info@walba.eu
NIP: 684 000 16 31

•    Do czego potrzebne są nam dane osobowe
Powierzone nam dane osobowe:

- Twoje imię i nazwisko i/lub nazwa Twojej Firmy,
- Twój adres zamieszkania i/lub siedziby Twojej Firmy,
- NIP,
- adres e-mail,
- numer telefonu kontaktowego,
- adres do wysyłki zamówionych produktów,
- szczegóły zakupionych przedmiotów
- inne informacje niezbędne do zakończenia zakupu i dostawy zakupionych przedmiotów,

są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy i wysłania zamówienia.
 
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do realizowania zamówień. Niepodanie wymaganych danych zablokuje proces zamówienia.

Podstawą prawną przetwarzania powierzonych nam danych jest rozporządzenie RODO6 (1) b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Kupujący jest stroną, lub w celu podjęcia kroków na żądanie Kupującego przed zawarciem umowy.

•     Bezpieczeństwo płatności
W celu zarządzania płatnościami na stronie walba.eu, mamy zintegrowane komponenty dostawcy usług płatności internetowych: Płatność Dotpay. Po wybraniu tej metody płatności, obsługę klienta przejmuje serwis płatności internetowych. W tym przypadku tylko system serwisu płatności zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze serwisu znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

•     Przechowywanie danych osobowych
Powierzone nam przez dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Dane osobowe przechowujemy na ewentualność rozstrzygnięcia ewentualnych sporów, które mogą zostać podniesione w przyszłości.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

•     Zmiany w Polityce Prywatności
WALBA.eu zastrzega sobie prawo do dodawania, modyfikowania lub usuwania części niniejszej Polityki Prywatności w przyszłości. Celem ewentualnych zmian będzie zapewnienie, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie dostarczają istotnych i odpowiednich informacji o gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych.

•     Skontaktuj się z nami w razie uwag na temat naszej Polityki Prywatności
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych naszych Klientów. Zależy nam, aby przetwarzanie danych osobowych było zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany przetwarzaniem i ochroną swoich danych osobowych lub informacji, które otrzymałeś od nas, prosimy o poinformowanie nas, abyśmy mogli poprawić nasze działania.NAPISZ DO NAS
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI